Baigti vykdyti projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” mokymai jaunimui prevencinėmis 8 algoritmų temomis

2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Biržų, Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis, mokymus jaunimui Kėdainių rajono mokyklose baigėme 2022 m. birželio mėn.

Algoritmas: “Depresijos prevencija”

2022-11-17 Biržų Balio Sruogos gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai depresijos tema. Mokymus vedė Asta Vaicekavičienė. Mokymų metu buvo gilinamasi iš kur kyla depresija ir kokios yra pagrindinės jos atsiradimo priežastys, į pagrindinius depresijos požymius, į  svarbiausius psichologinius ir fizinius būdus, kaip padėti sau, depresijos profilaktika, pasirūpinimas savo emocine sveikata, savęs pažinimo ir sąmoningumo lavinimo užduotys bei rekomendacijos individualiam darbui. Mokymuose dalyvavo 17 dalyvių.

Algoritmas: “Valgymo sutrikimai”

2022-11-16 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai.

2022-11-21 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių.

2022-11-22 Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 19 dalyvių.

Mokymus vedė Roma Graževičienė. Mokymų metu buvo kalbama apie valgymo sutrikimus, kaip juos atpažinti. Kas daro įtaką valgymo sutrikimų atsiradimui. Kokios yra valgymo sutrikimų pasekmės sveikatai. Ką daryti, jei jaučiu, kad turiu valgymo sutrikimų? Pagalba sau ir artimajam.

Algoritmas: „Sveikatos sutrikimai, susiję su atsvoriu ir nutukimu“

2022-10-24 Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai sveikatos sutrikimų, susijusių su atsvoriu ir nutukimu tema. Mokymuose dalyvavo 24 dalyvių.

2022-10-27 Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai sveikatos sutrikimų, susijusių su atsvoriu ir nutukimu tema. Mokymuose dalyvavo 25 dalyvių.

2022-11-16 Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko prevenciniai mokymai sveikatos sutrikimų, susijusių su atsvoriu ir nutukimu tema. Mokymuose dalyvavo 30 dalyvių.

2022-11-17 Biržų “Kaštonų” pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai sveikatos sutrikimų, susijusių su atsvoriu ir nutukimu tema. Mokymuose dalyvavo 30 dalyvių (dvi grupės).

Mokymus vedė Roma Graževičienė, Renata Latvėnienė, Solveiga Pakalenko. Mokymų metu buvo kalbama apie atsvorį ir nutukimą, kaip juos atpažinti, kokios jų atsiradimo priežastys. Koks yra atsvorio ir nutukimo poveikis sveikatai, ar tai pavojinga. Ką daryti, jei turiu (manau, kad turiu) antsvorio? Pagalba sau ir artimajam. Fizinio aktyvumo svarba.

Algoritmas: “Alkoholio prevencija”

2022-10-03 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai alkoholio vartojimo tema. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių.

Mokymus vedė Dovilė Navikienė. Mokymu metu buvo kalbama apie priklausomybes, alkoholio vartojimo žalą, savo vertės pajautimo stiprinimą formuojant asmens pasitikėjimą, žiūrėtas terapinis filmas „Kaip pasakyti ne“.