Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų projekto įgyvendinimas ir tęstinumas Kėdainių rajone

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais nuo 2021 m. kovo 15 d. įgyvendina projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ projekto Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projekto įgyvendinimo metu jaunimui (14-29 m.) buvo teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padėti ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas. Projekto veiklos iki 2023 m. kovo 15 d. buvo finansuotas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Per 24 projekto įgyvendinimo mėnesius vykdyti tarpinstituciniai mokymai bei mokymai jaunimui pagal 8 sukurtus algoritmus, įsigyti ir sumontuoti informaciniai ekranai Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje, Josvainių gimnazijoje, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje, paslaugas teikė du koordinatoriai ir psichologas. Kėdainių rajone psichologas suteikė 1360 individualias konsultacijas. Pagrindinės projekte dirbančio psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju
pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti mokymai jaunimui šiomis temomis:

  • Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija (4 grupės, 89 dalyviai iš Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos, Krakių M. Katkaus gimnazijos ir Akademijos gimnazijos);
  • Seksualinio smurto prevencija (5 grupės, 106 dalyviai iš Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, Akademijos gimnazijos, Josvainių gimnazijos, LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos, Kėdainių profesinio rengimo centro);
  • Depresijos prevencija (2 grupės, 42 dalyviai iš LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos);
  • Savižudybių ir savižalos prevencija ( 3 grupės, 63 dalyviai iš Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, Krakių M. Katkaus gimnazijos, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos);
  • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija (2 grupės, 41 dalyvis iš Kėdainių r. Šėtos gimnazijos ir Truskavos pagrindinės mokyklos);
  • Alkoholio vartojimo prevencija ( 3 grupės, 57 dalyviai iš LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos, Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos ir Akademijos gimnazijos);
  • Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija (2 grupės, 43 dalyviai iš Kėdainių r. Šėtos ir Josvainių gimnazijų );
  • Valgymo sutrikimai ( 3 grupės, 76 dalyviai iš Kėdainių ,,Ryto progimnazijos, Kėdainių šviesiosios gimnazijos ir Kėdainių r. Akademijos gimnazijos).

Rajono jaunimas kartu su kitų savivaldybių atstovais dalyvavo edukacinėse stovyklose Druskininkuose ir Anykščiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo organizuoti mokymai visuomenės sveikatos biuro, savivaldybės švietimo ir socialinės paramos skyrių specialistams, koordinatoriams ir bendradarbiaujančių organizacijų ir įstaigų, dirbančių su jaunimu atstovams.
Projekto įgyvendinimo pradžioje, įpusėjus ir pabaigoje organizuoti trys viešinimo renginiai, kuriuos vedė lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Renginių metu buvo pristatytos Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro teikiamos paslaugos, naudojant universaliuosius ugdymosi metodus ir jų praktinis įgyvendinimas, pristatyta tarptautinė praktika, aptarti aštuoni jaunimo sveikatos prevencijos algoritmai, taikant streso valdymo strategijas, emocinio balanso ugdymą, SMART, WORLD CAFE ir kitus metodus, vyko viktorinos, kurių metu nugalėję dalyviai buvo apdovanoti projekto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimo atributika: džemperiais, marškinėliais ir kepuraitėmis.
Kėdainių rajone projektas “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ buvo įgyvendinamas kartu su partneriais Kėdainių pagalbos šeimai centru, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, savanorių asociacija ,,Spindulys“, Bendruomenės iniciatyvų centru, Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, ir VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centru.
Įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus, projekto tęstinumas bus vykdomas 5 metus iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, išlaikant visas numatytas psichologo ir koordinatorių paslaugas.
Norinčius gauti nemokamas ir konfidencialias individualias psichologo konsultacijas, kviečiame kreiptis telefonu 8 625 27829 arba el. paštu psichologasjaunimui@gmail.com.


Projekto vadovė
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
Direktorė Danguolė Avižiuvienė