Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimo renginys

2023m. kovo 10 d. Kėdainių profesinio rengimo centre įvyko projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ (Nr. LT03-1-SAM-K01-011) apibendrinamasis viešinimo renginys. Renginio tikslas skleisti žinią apie Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro veiklą, pristatyti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, pasiekimus ir rezultatus.
Viešinimo renginį vedė lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Renginio metu buvo pristatytos Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro teikiamos paslaugos, naudojant universaliuosius ugdymosi metodus ir jų praktinis įgyvendinimas. Pristatyta tarptautinė praktika. Aptarti aštuoni jaunimo sveikatos prevencijos algoritmai, taikant streso valdymo strategijas, emocinio balanso ugdymą, SMART, WORLD CAFE ir kitus metodus bei technikų principus. Vyko viktorina, kurios metu nugalėję dalyviai buvo apdovanoti projekto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimo atributika: džemperiais, marškinėliais ir kepuraitėmis. 
Renginio metu buvo galima asmeniškai susipažinti su koordinatoriais, dirbančiais Kėdainių rajono svavivaldybėje.
Informaciją parengė Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Gerda Adomavičienė.