Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų projekto įgyvendinimas ir tęstinumas Kėdainių rajone

Naujienos
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais nuo 2021 m. kovo 15 d. įgyvendina projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ projekto Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projekto įgyvendinimo metu jaunimui (14-29 m.) buvo teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padėti ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas. Projekto veiklos iki 2023 m. kovo 15 d. buvo finansuotas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Per 24 projekto įgyvendinimo mėnesius vykdyti tarpinstituciniai mokymai bei mokymai jaunimui pagal 8 sukurtus algoritmus, įsigyti ir sumontuoti informaciniai ekranai Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje, Josvainių gimnazijoje, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje, paslaugas teikė du koordinatoriai ir psichologas. Kėdainių rajone psichologas suteikė 1360 individualias konsultacijas. Pagrindinės projekte dirbančio psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus,…
Plačiau

Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ viešinimo renginys

Naujienos
2023 m. kovo mėn. įvyko trečiasis projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ viešinimorenginys Biržų r. sav. Renginio tikslas – supažindinti su projekto veikla ir rezultatais, skleisti žiniąapie jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas, suteikti dalyviams informacijosvadovaujantis 8-iais jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmais: Savižudybės ir savižala; Sveikatos sutrikimai, susiję su antsvoriu ir nutukimu; Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas; Psichoaktyvių medžiagų vartojimas; Alkoholio vartojimas; Depresija; Seksualinis smurtas; Valgymo sutrikimai.Renginį vedė Gintarė Razulevičiūtė.Renginyje dalyvavo – 48 dalyviai.Renginio dalyviams buvo dalinama projekto viešinimo atributika.
Plačiau

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimo renginys

Naujienos
2023m. kovo 10 d. Kėdainių profesinio rengimo centre įvyko projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ (Nr. LT03-1-SAM-K01-011) apibendrinamasis viešinimo renginys. Renginio tikslas skleisti žinią apie Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro veiklą, pristatyti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, pasiekimus ir rezultatus.Viešinimo renginį vedė lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Renginio metu buvo pristatytos Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro teikiamos paslaugos, naudojant universaliuosius ugdymosi metodus ir jų praktinis įgyvendinimas. Pristatyta tarptautinė praktika. Aptarti aštuoni jaunimo sveikatos prevencijos algoritmai, taikant streso valdymo strategijas, emocinio balanso ugdymą, SMART, WORLD CAFE ir kitus metodus bei technikų principus. Vyko viktorina, kurios metu nugalėję dalyviai buvo apdovanoti projekto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų viešinimo atributika: džemperiais, marškinėliais ir kepuraitėmis. Renginio metu buvo galima asmeniškai susipažinti su koordinatoriais, dirbančiais Kėdainių rajono svavivaldybėje.Informaciją parengė Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų…
Plačiau

Įvyko vykdomų projektų paskutiniai viešinimo renginiai

Naujienos
2023 m. kovo 6 d. įvyko projektų ,,Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ ir „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ paskutiniai viešinimo renginiai. Abu renginiai vyko Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, juos vedė lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Iš viso abiejuose renginiuose dalyvavo 60 asmenų. Dalinamės akimirkomis iš vykusių renginių.
Plačiau

PRAKTINIAI SEMINARAI JPSPP ĮSTAIGOMS DIRBANČIOMS SU JAUNIMU

Naujienos
2023 m. sausio mėn. Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure vykdantprojektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ (Nr. LT03-1-SAM-K01-011) pradėtivykdyti 16 valandų mokymai “Praktiniai seminarai JPSPP įstaigoms dirbančioms su jaunimu”.Šie organizuojami mokymai sudaryti iš dviejų kontaktinių ir dviejų nuotolinių seminarų. Jauįvyko dveji kontaktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo 14 asmenų grupė, sudaryta iš įvairiausiųKėdainių rajono savivaldybės įstaigų, dirbančių su jaunimu. 2023 m. sausio 17 dieną grupėišklausė 4 val. programą tema Jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų,įskaitant priklausomybių ligų, prevencija. 2023 m. sausio 24 dieną grupė išklausė 4 val.programą tema Jaunimo sauga ir sužalojimų prevencija. Vykusius kontaktinius mokymusįstaigoms dirbančioms su jaunimu vedė lektorė Renata Latvėnienė.,,Praktiniai Seminarai JPSPP įstaigoms dirbančioms su jaunimu'' dalyviams dar likoišklausyti dvejus mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu temomis - Jaunimo požiūris įpriklausomybių prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą ir informacijos reikšmė jaunimopriklausomybių prevencijoje:…
Plačiau

Jaunimo rūkymo paplitimas ir jo pokyčiai

Straipsniai
Nustatyta, kad dauguma suaugusių rūkorių pradėjo rūkyti mokykliniame amžiuje. Įvairūs moksliniai tyrimai taip pat pateikia vis daugiau įrodymų, kad kuo anksčiau pradedami vartoti tabako gaminiai, tuo didesnė stiprios priklausomybės rizika. Be to, rūkymas paauglystėje gali turėti staigių sveikatos pasekmių, tokių kaip priklausomybės išsivystymas, sumažėjusi plaučių funkcija, susilpnėjęs plaučių augimas ar astma. Mokslininkų teigimu, atvejai kuomet rūkyti pradedama vėliau nei 25 metų amžiaus yra labai reti. Dėl šių priežasčių mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo rūkymo paplitimo stebėsena dažniausiai leidžia prognozuoti rūkymo paplitimo tendencijas populiacijoje, o tikslūs epidemiologiniai duomenys reikalingi siekiant vystyti mokslu grįstas rūkymo mažinimo intervencijas.Vaikų ir jaunimo gyvensenos įpročiai ir jų pokyčiai Lietuvoje drauge su kitais sveikatos rizikos veiksniais vertinti šiuose pagrindiniuose reguliariai atliekamuose tyrimuose: Tarptautiniame moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrime – HBSC (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tyrėjai, 1994– 2014…
Plačiau

Baigti vykdyti projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” mokymai jaunimui prevencinėmis 8 algoritmų temomis

Naujienos
2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Biržų, Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis, mokymus jaunimui Kėdainių rajono mokyklose baigėme 2022 m. birželio mėn. Algoritmas: “Depresijos prevencija” 2022-11-17 Biržų Balio Sruogos gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai depresijos tema. Mokymus vedė Asta Vaicekavičienė. Mokymų metu buvo gilinamasi iš kur kyla depresija ir kokios yra pagrindinės jos atsiradimo priežastys, į pagrindinius depresijos požymius, į  svarbiausius psichologinius ir fizinius būdus, kaip padėti sau, depresijos profilaktika, pasirūpinimas savo emocine sveikata, savęs pažinimo ir sąmoningumo lavinimo užduotys bei rekomendacijos individualiam darbui. Mokymuose dalyvavo 17 dalyvių. Algoritmas: “Valgymo sutrikimai” 2022-11-16 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai. 2022-11-21 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių. 2022-11-22 Anykščių Jono Biliūno…
Plačiau

LAIKAS RIMTAI PASIŽIŪRĖTI Į JAUNUOLIŲ POTRAUKĮ SAVE ŽALOTI

Straipsniai
Daugybė atliktų tyrimų susijusių su potraukiu į savęs žalojimą patvirtina, kad dažnu atveju nuo minčių apie savižudybę neretai pereinama prie bandymų nusižudyti. Ši išvada labai aiškiai įrodo, kad savęs žalojimas (nepriklausomai nuo konkrečios apgalvotos įvykių baigties), yra labai stiprus rizikingas žingsnis savižudybės link. Nerimtas visuomenės požiūris į tokį jaunuolių elgesį iškreipia su sveikata susijusių tyrimų spektrą vertinant paauglystės poveikį tolesniam žmogaus gyvenimui, vertybių formavimuisi, gyvenimo kelio pasirinkimui.  Labai svarbu, kad į save žalojančius jaunuolius būtų pasižiūrėta itin rimtai ir pasiūlyta skubi psichologinė pagalba, kuri padėtų išsiaiškinti priežastis, kurios skatina taip elgtis. Tai, kad požiūris į save žalojančius yra atsainus labai pastebimas pasakojimuose, apie jaunų žmonių apmąstymus, kodėl jie pradėjo žaloti save, kas juos veikia ir kas gali padėti jiems nustoti žaloti save. Jie jaučiasi globojami tačiau  jų niekas nesiklauso. Svarbu, kad…
Plačiau

CUKRINIS DIABETAS (CD) IR JO TIPAI

Straipsniai
Cukrinis diabetas – viena iš svarbiausių visuomenės bei sveikatos priežiūros problemų visame pasaulyje. Tai lėtinė ir gana greitai progresuojanti liga, sukelianti įvairių organų pažeidimus ir kitas komplikacijas (aklumas, inkstų pažeidimai, diabetinės neuropatijos, kraujagyslių ligos ir kita). Cukrinio diabeto ir komplikacijų atsiradimas lemia ne tik šalies ekonomiką, bet sąlygoja ir medicininių, socialinių problemų atsiradimą bei tampa iššūkiu visai sveikatos sistemai. Cukrinis diabetas – tai liga, kuri trunka visą gyvenimą, todėl sergančiuosius diabetu būtina ne tik gydyti, bet ir nuolatos mokyti. Paciento mokymas turėtų būti neatsiejama dalis nuo nuolatinės ligos priežiūros. Pacientas turi gerai išmanyti savo ligą ir ją valdyti, nes tik tinkamai prižiūrint, valdant ligą galima tikėtis, kad pacientas turės mažiau komplikacijų. Cukrinio diabeto tipai: I tipo cukrinis diabetas – priklausomas nuo insulino. Dažniausiai 1 tipo diabetu serga vaikai ir paaugliai, kai…
Plačiau

Dalinomės gerąją patirtimi

Naujienos
Bendradarbiaujant kartu su Biržų ir Anykščių rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurais yra įgyvendinamas projektas „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“, projekto numeris Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projektas skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai trijose savivaldybėse. Siekiant pagerinti informacijos sklaidą ir gerosios patirties pasidalijimą apie įgyvendinamą projektą, 2022 m. birželio 27 d. buvo suorganizuotas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų pasitarimas. Pasitarimo metu projekto koordinatoriai pristatė vykdomas veiklas su jaunimu, pasidalino informacija apie įvykdytas stacionarias stovyklas, aptarė sėkmingas patirtis. Įgyvendinant projektą savivaldybėse diegiami aštuoni jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo algoritmai: Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija;Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;Alkoholio vartojimo prevencija;Depresijos prevencija;Savižudybių ir savižalos prevencija;Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija;Seksualinio smurto prevencija;Valgymų sutrikimų prevencija. Projekto vadovės Justina Kasakauskienė ir Danguolė…
Plačiau