Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ mokymų jaunimui apžvalga

Naujienos
2022 m. balandžio – birželio mėn. Biržai, Kėdainiai, Anykščiai Paauglystė yra didelių iššūkių laikotarpis, kai reikia prisitaikyti prie pokyčių savyje, šeimoje ir bendraamžių grupėje. Dabartinėje švietimo sistemoje mokiniai nuolatos patiria įvairių iššūkių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vienas paauglys iš penkių turi pažinimo, emocinių ir elgesio sunkumų, ir vienas paauglys iš aštuonių kenčia nuo diagnozuotų psichinių sutrikimų. Veiksmingiausias būdas rūpintis paauglių sveikata - vykdyti ir plėtoti prevencines programas mokyklose, kur paaugliai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Biržų rajono savivaldybė: 2022-04-06 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje su psichologe Žaneta Tauriene vyko prevenciniai mokymai savižudybių ir savižalos tema. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių. Mokymų metu buvo kalbama apie krizių psichologiją, apie savižudybės pagrindinius aspektus, etapus, statistiką, kas yra savižala? Vaikų ir paauglių savęs žalojimą, vaikų ir jaunuolių savižudybės riziką. Kokia geriausia pagalba? Kaip aš galiu…
Plačiau

JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮDIEGIMAS KĖDAINUOSE. PROJEKTO VIEŠINIMO RENGINYS

Naujienos
Kasmet Pasaulinė sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva birželio 26 d. pasaulyje minima Tarptautinė kovos su narkotikų kontrabanda ir narkomanijos prevencijos diena. Šiai dienai paminėti 2022 m. birželio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras  inicijavo apskritojo stalo diskusiją, kuri vyko  Kėdainių Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai). Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos atstovai, Pagalbos šeimai centro vadovai ir darbuotojai, Jaunimo organizacijų, VŠĮ Kėdainių PSPC, atviro jaunimo centro „LANG‘as“, savanorių asociacijos „Spindulys”, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato, Kėdainių mokinių tarybos atstovai.   Diskusijos metu buvo pristatytas projektas ,,Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” (Nr. LT03-1-SAM-K01-011). Buvo pateikta informacija apie projekto tikslus, uždavinius, siekiamą poveikį.…
Plačiau

Edukacinis renginys-stovykla Anykščių rajone

Naujienos
2022 m. birželio 3-5 dienomis įvyko dar vienas edukacinis renginys-stovykla Anykščių rajone, dalyvavo 14-17 metų amžiaus jaunuoliai iš Anykščių, Biržų ir Kėdainių rajono savivaldybių. Stovyklos metu jaunuoliai dalyvavo įvairiuose praktiniuose-teoriniuose užsiėmimuose. Gilino žinias sveikatą stiprinančiomis ir tausojančiomis temomis tokiomis kaip lytiškumo ugdymas, psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija, sveikatai palanki mityba, savęs pažinimas, komandinių įgūdžių formavimas. Teorinės žinios sustiprintos praktiniais užsiėmimais ir įgūdžių lavinimu žaidimų forma, piešimo terapija, užkandžių ruošimu, komandinėmis bei individualiomis užduotimis. Stovykla vykdyta įgyvendinant projektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“, Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.
Plačiau

Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ viešinimo renginiai

Naujienos
2022 m. balandžio ir gegužės mėn. vyko antrieji projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ viešinimo renginiai Anykščių, Biržų ir Kėdainių rajono savivaldybėse. Šių renginių tikslas – pristatyti projekto tikslus, uždavinius, siekiamą poveikį, supažindinti renginio dalyvius su 8 jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmais: Savižudybės ir savižala;Sveikatos sutrikimai, susiję su atsvoriu ir nutukimu;Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas;Psichoaktyvių medžiagų vartojimas;Alkoholio vartojimas;Depresija;Seksualinis smurtas;Valgymo sutrikimai. Renginius vedė Gintarė Razulevičiūtė ir Monika Bardzilauskaitė. Reginiuose dalyvavo 87 dalyviai. Visiems renginio dalyviams buvo išdalinta projekto viešinimo atributika.
Plačiau

Antroji JPSPP mokymų stovykla jaunimui

Naujienos
2022-05-20 – 2022-05-22 Anykščių, Biržų ir Kėdainių jaunimas susirinko į Anykščių r. sodybą „Svajonių dvaras“, kur vyko trijų dienų jaunimo stovykla. Stovykloje dalyvavo 30 jaunuolių. Stovykloje vyko teoriniai ir praktiniai užsiėmimai aktualiausių jaunimo sveikatos problemų sprendimui, komandinės veiklos, buvo skatinamas fizinis aktyvumas, stiprinama emocinė sveikata, propaguojama sveika gyvensena. Jaunimas išbandė šiaurietišką ėjimą, gamino sveikus užkandžius, žaidė krepšinį, daug aktyviai judėjo, vyko prevencinių filmų peržiūra, protmūšis, jaunimas ėjo į jutiminį pasitikėjimo žygį, vyko įvairūs užsiėmimai žinių gilinimui: streso ir depresijos mažinimo būdai, stereotipai mūsų gyvenime, santykiai, darbas komandoje, pasitikėjimas savimi, empatija, tikslų siekimas kiekvieną dieną, taip pat stovyklos metu buvo akcentuojamas tvarumas. Laisvo laiko metu vyko pirmosios pagalbos mokymai, o visi stovyklos vakarai baigdavosi muzika ir šokiais.  Nepaisant lietingo oro vaikai iš trijų dienų stovyklos išvyko su geromis emocijomis, pasisėmę naujų…
Plačiau

ĮVYKO 2-OJI PROJEKTO “SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS” JAUNIMO STOVYKLA!

Naujienos
2022 m. gegužės 20-22 d. Anykščių rajone vyko sveikatingumo stovykla, kurioje dalyvavo 14-15 m. amžiaus jaunuoliai iš Anykščių, Biržų bei Kėdainių rajonų savivaldybių. Stovykla vyko Anykščių rajone, sodyboje “Svajonių dvaras”. Jaunuoliai visas 3 dienas aktyviai dalyvavo įvairių temų veiklose – psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai, sveikatingumo filmų peržiūra, sveikatai palankios mitybos užsiėmimai, aktyvūs žaidimai, streso ir depresijos prevencija. Stovykla vykdoma įgyvendinant projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas”, Nr. LT03-1-SAM-K01-011 (projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis). Dalinamės akimirkomis iš stovyklos!
Plačiau

Seminarai JPSPP koordinatoriams ir bendradarbiaujančioms institucijoms

Naujienos
Nuo 2022 m. balandžio mėn. pradėti vykdyti mokymai JPSPP koordinatoriams ir bendradarbiaujančių institucijų specialistams. Šiuose mokymuose jau sudalyvavo 5 grupės, grupėje buvo po 12 asmenų. Kiekviena grupė išklausė 16 val programą pagal žemiau išvardintas temas: 1. Aktualiausios jaunimo sveikatos problemos; 2. Atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas; 3. Kontakto technika, aktyvus klausymas ir bendravimas su jaunimu, motyvavimas pokyčiui; 4. Psichinės sveikatos prevencija ir stiprinimas. Mokymus veda Artūras Einikis, Vitalija Mockienė, Karolina Puzinaitė, Evelina Vainorienė. Planuojama, kad per visą projekto laikotarpį mokymuose sudalyvaus ne mažiau nei 108 specialistai, dirbantys su jaunimui iš Anykščių, Kėdainių ir Biržų savivaldybių.
Plačiau

KAIP KALBĖTIS SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE SEKSUALINĖS PRIEVARTOS PAVOJUS?

Straipsniai
Vasarą vaikai ir paaugliai dažnai susipažįsta su naujais žmonėmis (tiek bendraamžiais, tiek suaugusiais) stovyklose, renginiuose, viešėdami pas giminaičius, draugų susibūrimuose. Tad gali kilti rizika atsidurti nemaloniose, nesaugiose ar pavojingose situacijose. Paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė pataria, ką reikėtų aptarti su vaikais ir paaugliais arba jiems priminti, kad atpažintų galimus pavojus? Pasikalbėkite apie tai, koks elgesys yra saugus, o koks – ne. Paaiškinkite vaikams, koks elgesys yra netinkamas: intymių kūno vietų lietimas, prašymas apsinuoginti ar atsiųsti apsinuoginusio/-ios nuotraukas ir kitokie veiksmai, kurie sukelia nemalonius jausmus. Kalbėdamiesi remkitės pavyzdžiais, žinomomis situacijomis, naujienomis ar filmais. Išsakykite aiškią savo poziciją, koks elgesys yra neleistinas. Mokykite vaikus saugumo taisyklės „Niekas negali liesti intymių kūno vietų“. Nuo 3-ejų metų vaikus svarbu mokyti, kurios vietos yra intymios, kad jas reikia saugoti ir kiti žmonės negali prie jų liestis,…
Plačiau

PROJEKTAS „SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS“

Naujienos
(LT03-1-SAM-K01-011) Mokymų jaunimui apžvalga 2022 m. sausio – kovo mėn. Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis. Biržų rajono savivaldybė: 2022-02-24 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje ir 2022-03-03 Biržų Atžalyno pagrindinėje mokykloje su psichologe Žaneta Tauriene vyko prevenciniai mokymai savižudybių ir savižalos tema. Mokymuose dalyvavo 38 dalyviai. Mokymų metu buvo kalbama apie krizių psichologiją, apie savižudybės pagrindinius aspektus, etapus, statistiką, kas yra savižala? Vaikų ir paauglių savęs žalojimą, vaikų ir jaunuolių savižudybės riziką. Kokia geriausia pagalba? Kaip aš galiu sau padėti? Teisingi ar neteisingi savižudybių įsivaizdavimai (mitai ir faktai). 2022-03-09 ir 2022-03-30 Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai depresijos tema. Mokymus vedė psichologė Laura Pasavodskytė. Mokymų metu buvo gilinamasi iš kur kyla depresija ir kokios yra pagrindinės jos atsiradimo priežastys, į pagrindinius depresijos požymius, į …
Plačiau