PROJEKTAS „SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS“

(LT03-1-SAM-K01-011)

Mokymų jaunimui apžvalga

2022 m. sausio – kovo mėn. Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis.

Biržų rajono savivaldybė:

2022-02-24 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje ir 2022-03-03 Biržų Atžalyno pagrindinėje mokykloje su psichologe Žaneta Tauriene vyko prevenciniai mokymai savižudybių ir savižalos tema. Mokymuose dalyvavo 38 dalyviai. Mokymų metu buvo kalbama apie krizių psichologiją, apie savižudybės pagrindinius aspektus, etapus, statistiką, kas yra savižala? Vaikų ir paauglių savęs žalojimą, vaikų ir jaunuolių savižudybės riziką. Kokia geriausia pagalba? Kaip aš galiu sau padėti? Teisingi ar neteisingi savižudybių įsivaizdavimai (mitai ir faktai).

2022-03-09 ir 2022-03-30 Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai depresijos tema. Mokymus vedė psichologė Laura Pasavodskytė. Mokymų metu buvo gilinamasi iš kur kyla depresija ir kokios yra pagrindinės jos atsiradimo priežastys, į pagrindinius depresijos požymius, į  svarbiausius psichologinius ir fizinius būdus, kaip padėti sau, depresijos profilaktika, pasirūpinimas savo emocine sveikata, savęs pažinimo ir sąmoningumo lavinimo užduotys bei rekomendacijos individualiam darbui. Mokymuose dalyvavo 34 dalyviai.

2022-02-21 ir 2022-02-23 Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 30 dalyvių. Lektorė psichologė Laura Pasavodskytė mokymu metu kalbėjo apie valgymo sutrikimus ir kaip juos atpažinti, dažniausios valgymo sutrikimų atsiradimo priežastys. Valgymo sutrikimų prevencija – kodėl tai svarbu ir ką galime padaryti? Kodėl dietos – ne išeitis? Buvo kalbama apie sveikos mitybos ir intuityvaus valgymo principus, kūno vaizdą ir savęs vertinimą.

Anykščių rajono savivaldybė:

2022-01-17 Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, 2022-01-18 ir 2022-01-19 Jono Biliūno gimnazijoje lektorius Algimantas Andrijauskas vedė prevencinius mokymus jaunimui, tema lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas. Šių mokymų metu buvo kalbama apie jaunų žmonių lytinio gyvenimo ypatumus, lytinę sveikatą ir lytiškai plintančias infekcijos, pasekmas jomis susirgus. Taip pat buvo kalbama apie šeimos planavimo metodus, atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę, apsisaugojimo priemones, neplanuotą nėštumą, fizines ir psichologines pasekmes, žmogaus gyvybės vertę. Mokymuose dalyvavo 64 dalyviai.

2022-01-11 A. Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai alkoholio vartojimo tema, o 2022-01-12 psichoaktyvių aktyvių medžiagų vartojimo tema. Mokymus vedė Tatjana Ščiurina.  Mokymų metu jaunimui buvo pasakojama apie alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo daromą žalą, kodėl alkoholiniai gėrimai ir psichoaktyvios medžiagos yra žmogaus priešai, kaip vystosi priklausomybės, alkoholinių gėrimų ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmės, kiek žmonių nukenčia nuo vieno vartojančiojo alkoholinius gėrimus ar psichoaktyvias medžiagas, kam naudinga, kad daugėtų priklausomų žmonių, kodėl kuriamos reklamos skatinančios jaunimą vartoti alkoholį ar psichoaktyvias medžiagas, kaip išvengti ar išsivaduoti nuo priklausomybių. Mokymuose dalyvavo 40 mokinių.

2022-03-07 ir 2022-03-15 Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje ir 2022-03-22 Jono Biliūno gimnazijoje psichologė Karolina Puzinaitė vedė mokymus seksualinio smurto tema. Mokymu metu buvo kalbama apie smurto prieš kitus kilmę ir priežastis, smurto sampratą ir formas, smurto požymius pagal smurto rūšis, seksualinio smurto atpažinimą, netinkamo elgesio mokyklos aplinkoje stabdymą, reagavimą į smurtą mokykloje, psichologinio atsparumo stiprinimą, prekybą žmonėmis. Kaip padėti sau ir kitiems susidūrus su seksualiniu smurtu. Mokymuose dalyvavo 56 dalyviai.

2022-03-14 ir 2022-03-21 Jono Biliūno gimnazijoje psichologė Neringa Bernatonienė vedė mokymus savižudybių ir savižalos tema. Mokymuose dalyvavo 40 dalyvių.

Kėdainių rajono savivaldybė:

2022-01-18 ir 2022-01-26 Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje vyko prevenciniai mokymai depresijos tema. Mokymus vedė psichologė Kristina Bružė. Mokymu metu buvo kalbama apie depresiją, nerimą, perdegimo sindromą. Vyko mitų, asmeninių įsitikinimų ir nuostatų depresijos temomis analizė. Buvo kalbama kaip kūnas reaguoja į depresiją, depresijos rizikos atpažinimą ir įsivertinimą, pagalbos galimybes vaikams ir paaugliams. Mokymuose dalyvavo 42 dalyviai.

2022-02-03 Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje, 2022-03-03 Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje ir 2022-03-31 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje vyko prevenciniai mokymai savižudybių ir savižalos tema. Mokymus vedė psichologė Neringa Bernatonienė. Mokymų metu buvo kalbama apie savižudybių statistiką, rizikas ir apsauginius veiksnius. Buvo atliekama mitų, asmeninių įsitikinimų ir nuostatų savižudybių temomis analizė, kalbama apie baimes, nerimą ir kitos galimas kliūtis efektyviai pagalbai sau ir kitiems. Psichologė suteikės informacijos apie savižudybės rizikos atpažinimą ir įvertinimą: rizikos ženklus ir rizikos lygius, apie pirminę pagalbą nusižudyti ketinančiam žmogui. Buvo kalbama apie savižalos priežastis ir pagalbos galimybes vaikams ir paaugliams. Mokymuose dalyvavo 66 dalyviai.

2022-03-14 Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje ir 2022-03-15 Lietuvos sporto universiteto Kėdainių “Aušros” progimnazijoje lektorė Edita Ivinkina vedė prevencinius mokymus apie seksualinį smurtą. Dalyvavo 42 mokiniai. Mokymu metu buvo kalbama apie smurto sampratą ir formas, problemos mąstą, apie reakcijas į seksualinį smurtą skirtingame amžiuje, kodėl vaikai ir paaugliai priekabiauja, apie pavojus internete, apie prekybą žmonėmis. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su pagalbos galimybėmis.

2022-03-04 Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje, 2022-03-18 Lietuvos sporto universiteto Kėdainių “Aušros” progimnazijoje ir 2022-03-25 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje lektorė Dovilė Navikienė vedė alhoholio vartojimo prevenciją. Mokymuose dalyvavo 65 dalyviai.

2022-02-25 Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje lektorė Dovilė Navikienė vedė psichoakyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Mokymuose dalyvavo 19 dalyvių.