PRAKTINIAI SEMINARAI JPSPP ĮSTAIGOMS DIRBANČIOMS SU JAUNIMU

2023 m. sausio mėn. Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure vykdant
projektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ (Nr. LT03-1-SAM-K01-011) pradėti
vykdyti 16 valandų mokymai “Praktiniai seminarai JPSPP įstaigoms dirbančioms su jaunimu”.
Šie organizuojami mokymai sudaryti iš dviejų kontaktinių ir dviejų nuotolinių seminarų. Jau
įvyko dveji kontaktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo 14 asmenų grupė, sudaryta iš įvairiausių
Kėdainių rajono savivaldybės įstaigų, dirbančių su jaunimu. 2023 m. sausio 17 dieną grupė
išklausė 4 val. programą tema Jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų,
įskaitant priklausomybių ligų, prevencija. 2023 m. sausio 24 dieną grupė išklausė 4 val.
programą tema Jaunimo sauga ir sužalojimų prevencija. Vykusius kontaktinius mokymus
įstaigoms dirbančioms su jaunimu vedė lektorė Renata Latvėnienė.
,,Praktiniai Seminarai JPSPP įstaigoms dirbančioms su jaunimu” dalyviams dar liko
išklausyti dvejus mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu temomis – Jaunimo požiūris į
priklausomybių prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą ir informacijos reikšmė jaunimo
priklausomybių prevencijoje: pagrindinės klaidos ir praktiški pasiūlymai.

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Gerda Adomavičienė