PRAKTINIAI SEMINARAI JPSPP ĮSTAIGOMS DIRBANČIOMS SU JAUNIMU

Naujienos
2023 m. sausio mėn. Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure vykdantprojektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ (Nr. LT03-1-SAM-K01-011) pradėtivykdyti 16 valandų mokymai “Praktiniai seminarai JPSPP įstaigoms dirbančioms su jaunimu”.Šie organizuojami mokymai sudaryti iš dviejų kontaktinių ir dviejų nuotolinių seminarų. Jauįvyko dveji kontaktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo 14 asmenų grupė, sudaryta iš įvairiausiųKėdainių rajono savivaldybės įstaigų, dirbančių su jaunimu. 2023 m. sausio 17 dieną grupėišklausė 4 val. programą tema Jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų,įskaitant priklausomybių ligų, prevencija. 2023 m. sausio 24 dieną grupė išklausė 4 val.programą tema Jaunimo sauga ir sužalojimų prevencija. Vykusius kontaktinius mokymusįstaigoms dirbančioms su jaunimu vedė lektorė Renata Latvėnienė.,,Praktiniai Seminarai JPSPP įstaigoms dirbančioms su jaunimu'' dalyviams dar likoišklausyti dvejus mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu temomis - Jaunimo požiūris įpriklausomybių prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą ir informacijos reikšmė jaunimopriklausomybių prevencijoje:…
Plačiau

Baigti vykdyti projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” mokymai jaunimui prevencinėmis 8 algoritmų temomis

Naujienos
2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Biržų, Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis, mokymus jaunimui Kėdainių rajono mokyklose baigėme 2022 m. birželio mėn. Algoritmas: “Depresijos prevencija” 2022-11-17 Biržų Balio Sruogos gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai depresijos tema. Mokymus vedė Asta Vaicekavičienė. Mokymų metu buvo gilinamasi iš kur kyla depresija ir kokios yra pagrindinės jos atsiradimo priežastys, į pagrindinius depresijos požymius, į  svarbiausius psichologinius ir fizinius būdus, kaip padėti sau, depresijos profilaktika, pasirūpinimas savo emocine sveikata, savęs pažinimo ir sąmoningumo lavinimo užduotys bei rekomendacijos individualiam darbui. Mokymuose dalyvavo 17 dalyvių. Algoritmas: “Valgymo sutrikimai” 2022-11-16 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai. 2022-11-21 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių. 2022-11-22 Anykščių Jono Biliūno…
Plačiau

Dalinomės gerąją patirtimi

Naujienos
Bendradarbiaujant kartu su Biržų ir Anykščių rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurais yra įgyvendinamas projektas „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“, projekto numeris Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projektas skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai trijose savivaldybėse. Siekiant pagerinti informacijos sklaidą ir gerosios patirties pasidalijimą apie įgyvendinamą projektą, 2022 m. birželio 27 d. buvo suorganizuotas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų pasitarimas. Pasitarimo metu projekto koordinatoriai pristatė vykdomas veiklas su jaunimu, pasidalino informacija apie įvykdytas stacionarias stovyklas, aptarė sėkmingas patirtis. Įgyvendinant projektą savivaldybėse diegiami aštuoni jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo algoritmai: Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija;Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;Alkoholio vartojimo prevencija;Depresijos prevencija;Savižudybių ir savižalos prevencija;Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija;Seksualinio smurto prevencija;Valgymų sutrikimų prevencija. Projekto vadovės Justina Kasakauskienė ir Danguolė…
Plačiau

Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ mokymų jaunimui apžvalga

Naujienos
2022 m. balandžio – birželio mėn. Biržai, Kėdainiai, Anykščiai Paauglystė yra didelių iššūkių laikotarpis, kai reikia prisitaikyti prie pokyčių savyje, šeimoje ir bendraamžių grupėje. Dabartinėje švietimo sistemoje mokiniai nuolatos patiria įvairių iššūkių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vienas paauglys iš penkių turi pažinimo, emocinių ir elgesio sunkumų, ir vienas paauglys iš aštuonių kenčia nuo diagnozuotų psichinių sutrikimų. Veiksmingiausias būdas rūpintis paauglių sveikata - vykdyti ir plėtoti prevencines programas mokyklose, kur paaugliai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Biržų rajono savivaldybė: 2022-04-06 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje su psichologe Žaneta Tauriene vyko prevenciniai mokymai savižudybių ir savižalos tema. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių. Mokymų metu buvo kalbama apie krizių psichologiją, apie savižudybės pagrindinius aspektus, etapus, statistiką, kas yra savižala? Vaikų ir paauglių savęs žalojimą, vaikų ir jaunuolių savižudybės riziką. Kokia geriausia pagalba? Kaip aš galiu…
Plačiau

JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮDIEGIMAS KĖDAINUOSE. PROJEKTO VIEŠINIMO RENGINYS

Naujienos
Kasmet Pasaulinė sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva birželio 26 d. pasaulyje minima Tarptautinė kovos su narkotikų kontrabanda ir narkomanijos prevencijos diena. Šiai dienai paminėti 2022 m. birželio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras  inicijavo apskritojo stalo diskusiją, kuri vyko  Kėdainių Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai). Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis, Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos atstovai, Pagalbos šeimai centro vadovai ir darbuotojai, Jaunimo organizacijų, VŠĮ Kėdainių PSPC, atviro jaunimo centro „LANG‘as“, savanorių asociacijos „Spindulys”, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato, Kėdainių mokinių tarybos atstovai.   Diskusijos metu buvo pristatytas projektas ,,Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” (Nr. LT03-1-SAM-K01-011). Buvo pateikta informacija apie projekto tikslus, uždavinius, siekiamą poveikį.…
Plačiau

Edukacinis renginys-stovykla Anykščių rajone

Naujienos
2022 m. birželio 3-5 dienomis įvyko dar vienas edukacinis renginys-stovykla Anykščių rajone, dalyvavo 14-17 metų amžiaus jaunuoliai iš Anykščių, Biržų ir Kėdainių rajono savivaldybių. Stovyklos metu jaunuoliai dalyvavo įvairiuose praktiniuose-teoriniuose užsiėmimuose. Gilino žinias sveikatą stiprinančiomis ir tausojančiomis temomis tokiomis kaip lytiškumo ugdymas, psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija, sveikatai palanki mityba, savęs pažinimas, komandinių įgūdžių formavimas. Teorinės žinios sustiprintos praktiniais užsiėmimais ir įgūdžių lavinimu žaidimų forma, piešimo terapija, užkandžių ruošimu, komandinėmis bei individualiomis užduotimis. Stovykla vykdyta įgyvendinant projektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“, Nr. LT03-1-SAM-K01-011. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.
Plačiau

Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ viešinimo renginiai

Naujienos
2022 m. balandžio ir gegužės mėn. vyko antrieji projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ viešinimo renginiai Anykščių, Biržų ir Kėdainių rajono savivaldybėse. Šių renginių tikslas – pristatyti projekto tikslus, uždavinius, siekiamą poveikį, supažindinti renginio dalyvius su 8 jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmais: Savižudybės ir savižala;Sveikatos sutrikimai, susiję su atsvoriu ir nutukimu;Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas;Psichoaktyvių medžiagų vartojimas;Alkoholio vartojimas;Depresija;Seksualinis smurtas;Valgymo sutrikimai. Renginius vedė Gintarė Razulevičiūtė ir Monika Bardzilauskaitė. Reginiuose dalyvavo 87 dalyviai. Visiems renginio dalyviams buvo išdalinta projekto viešinimo atributika.
Plačiau

Antroji JPSPP mokymų stovykla jaunimui

Naujienos
2022-05-20 – 2022-05-22 Anykščių, Biržų ir Kėdainių jaunimas susirinko į Anykščių r. sodybą „Svajonių dvaras“, kur vyko trijų dienų jaunimo stovykla. Stovykloje dalyvavo 30 jaunuolių. Stovykloje vyko teoriniai ir praktiniai užsiėmimai aktualiausių jaunimo sveikatos problemų sprendimui, komandinės veiklos, buvo skatinamas fizinis aktyvumas, stiprinama emocinė sveikata, propaguojama sveika gyvensena. Jaunimas išbandė šiaurietišką ėjimą, gamino sveikus užkandžius, žaidė krepšinį, daug aktyviai judėjo, vyko prevencinių filmų peržiūra, protmūšis, jaunimas ėjo į jutiminį pasitikėjimo žygį, vyko įvairūs užsiėmimai žinių gilinimui: streso ir depresijos mažinimo būdai, stereotipai mūsų gyvenime, santykiai, darbas komandoje, pasitikėjimas savimi, empatija, tikslų siekimas kiekvieną dieną, taip pat stovyklos metu buvo akcentuojamas tvarumas. Laisvo laiko metu vyko pirmosios pagalbos mokymai, o visi stovyklos vakarai baigdavosi muzika ir šokiais.  Nepaisant lietingo oro vaikai iš trijų dienų stovyklos išvyko su geromis emocijomis, pasisėmę naujų…
Plačiau

ĮVYKO 2-OJI PROJEKTO “SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS” JAUNIMO STOVYKLA!

Naujienos
2022 m. gegužės 20-22 d. Anykščių rajone vyko sveikatingumo stovykla, kurioje dalyvavo 14-15 m. amžiaus jaunuoliai iš Anykščių, Biržų bei Kėdainių rajonų savivaldybių. Stovykla vyko Anykščių rajone, sodyboje “Svajonių dvaras”. Jaunuoliai visas 3 dienas aktyviai dalyvavo įvairių temų veiklose – psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai, sveikatingumo filmų peržiūra, sveikatai palankios mitybos užsiėmimai, aktyvūs žaidimai, streso ir depresijos prevencija. Stovykla vykdoma įgyvendinant projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas”, Nr. LT03-1-SAM-K01-011 (projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis). Dalinamės akimirkomis iš stovyklos!
Plačiau

Seminarai JPSPP koordinatoriams ir bendradarbiaujančioms institucijoms

Naujienos
Nuo 2022 m. balandžio mėn. pradėti vykdyti mokymai JPSPP koordinatoriams ir bendradarbiaujančių institucijų specialistams. Šiuose mokymuose jau sudalyvavo 5 grupės, grupėje buvo po 12 asmenų. Kiekviena grupė išklausė 16 val programą pagal žemiau išvardintas temas: 1. Aktualiausios jaunimo sveikatos problemos; 2. Atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas; 3. Kontakto technika, aktyvus klausymas ir bendravimas su jaunimu, motyvavimas pokyčiui; 4. Psichinės sveikatos prevencija ir stiprinimas. Mokymus veda Artūras Einikis, Vitalija Mockienė, Karolina Puzinaitė, Evelina Vainorienė. Planuojama, kad per visą projekto laikotarpį mokymuose sudalyvaus ne mažiau nei 108 specialistai, dirbantys su jaunimui iš Anykščių, Kėdainių ir Biržų savivaldybių.
Plačiau