Mokymai JPSPP modelio diegimo temomis

Naujienos
Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajono savivaldybių visuomenės sveikatos JPSPP (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) koordinatoriams ir savivaldybių specialistams vyko nuotoliniai mokymai projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ modelio diegimo temomis. Mokymų metu specialistai buvo supažindinti su jaunimo sveikatos problemų sprendimų algoritmų įgyvendinimu: 1. Savižudybių ir savižalos prevencija, 2. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija,  3. Lytiškais plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija, 4. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, 5. Alkoholio vartojimo prevencija, 6. Depresijos prevencija, 7. Seksualinio smurto prevencija, 8. Valgymo sutrikimų prevencija. Mokymų metu buvo detaliai analizuojamos šios temos: 1. JPSPP (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) teikimo savivaldybėje koordinavimo, situacijos analizės atlikimo praktika ir iššūkiai; 2. Savivaldybės lygmens Portalo administravimo praktika; 3. Algoritmų adaptavimo ir priežiūros praktika; 4. Atvejo vadybos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei kitų…
Plačiau

PROJEKTAS „SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS“(LT03-1-SAM-K01-011)

Naujienos
Mokymų jaunimui apžvalga 2021 m. spalio – gruodžio mėn. Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis. Biržų rajono savivaldybė: Biržų rajono mokyklose: Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje ir Biržų Atžalyno pagrindinėje mokykloje su lektore Tatjana Ščiurina 2021 m. spalio 18, spalio 22 ir spalio 26 d. vyko nuotoliniai mokymai apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją, o 2021 m. spalio 20 ir 25 d. apie alkoholio vartojimo prevenciją. Šias temas išklausė 86 mokiniai. Biržų Saulės gimnazijoje ir Biržų technologijų ir verslo mokykloje lektoriai Karolina Puzinaitė ir Algimantas Andrijauskas vedė prevencinius mokymus tema lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas. Mokymai vyko ir nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Šiai temai išklausyti buvo sudarytos 6 gr., 105 mokiniai. Šių mokymų metu buvo kalbama apie jaunų žmonių lytinio gyvenimo ypatumus, lytinę sveikatą ir…
Plačiau
PROJEKTO “SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS” VYKDYMAS ANYKŠČIŲ RAJONE

PROJEKTO “SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS” VYKDYMAS ANYKŠČIŲ RAJONE

Naujienos
2021 m. kovo 15 d. su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta sutartis dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ kvietimo „Adaptuoto ir išplėstinio jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ projekto Nr. LT03-1-SAM-K01-011 „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo. Projekto vykdytojas – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projekto partneriai – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projekto tikslas – pirminės ligų prevencijos stiprinimas, fizinės ir psichinės sveikatos gerinimas bei sveikatos netolygumų mažinimas tarp 14-29 m. amžiaus jaunimo Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybėse teikiant jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – JPSPP). Projekto tikslinės grupės – minėto amžiaus jaunimas, specialistai dirbantys su jaunimu arba tėvais (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos…
Plačiau

Kontaktinė informacija

Naujienos
Kviečiame kreiptis visus, kuriems reikia pagalbos! Mūsų psichologai ir JPSPP koordinatoriai jums mielai padės!  Norėdami pasikonsultuoti individualiai, kreipkitės į mūsų psichologą telefonu +370 625 27829 arba el. paštu psichologasjaunimui@gmail.com. Dėl individualių konsultacijų taip pat kviečiame kreiptis telefonu +370 622 22271 arba el. paštu bardzilauskaitem@gmail.com. Dėl individualių bei grupinių konsultacijų kviečiame susisiekti ir su mūsų psichologe Karolina Puzinaite telefonu +370 611 14022 arba el. paštu karolina.puzinaite@gmail.com. Kilus klausimams dėl JPSPP, kreipkitės telefonu +370 614 97108 arba el. paštu 123padekman@gmail.com. JPSPP koordinatoriaus darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 13.30-16.00. Dėl individualaus pokalbio su JPSPP koordinatoriumi, kviečiame kreiptis telefonu +370 681 14793 arba el. paštu koordinatorius.vsb@gmail.com. Norėdami susisiekti su JPSPP koordinatore - visuomenės sveikatos specialiste, vykdančia visuomenės sveikatos stebėseną Monika Meškauskaite, prireikus pagalbos, kreipkitės: koordinatore.anyksciai@gmail.com arba telefonu +370 640 43123.
Plačiau

JPSPP paslaugos

Naujienos
Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos Kėdainių rajone Nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. Kėdainių rajone dirba jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius (toliau - JPSPP koordinatorius), kuris konsultuoja jaunimą nuo 14 iki 29 metų amžiaus, koordinuoja kooordinacinio centro veiklas, t.y. JPSPP sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos savivaldybėje koordinavimas. Įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, padeda kompleksiškai spręsti jaunimo aktualias sveikatos problemas, atlieka motyvacinį pokalbį, jei reikia, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros ar kitų sektorių įstaigas, palaiko su jaunuoliu nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta problema, dalyvauja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro mokymuose, rengia straipsnius jaunimui aktualiomis temomis, rengia pranešimus informaciniams ekranams ir nuolatos atnaujina juose teikiamą informaciją. Dėl JPSPP kreipkitės telefonu 8 614 97108 arba el. paštu 123padekman@gmail.com. JPSPP koordinatoriaus darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 13.30-16.00 Projekto vadovė,…
Plačiau
Projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” viešinimo renginys

Projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” viešinimo renginys

Naujienos
2021 rugsėjo 14 dieną įvyko projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ informacinis viešinimo renginys Kėdainių rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistėms ir specialistėms, vykdančioms sveikatos priežiūrą mokyklose. Renginio metu pristatyta projekto veikla,  pateikti ir aptarti 8 Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų algoritmai, kurie bus įgyvendinami Kėdainių rajone. Pateikta informacija apie informacinius ekranus kurie įrengti Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje, Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje ir Kėdainių Bendruomenės iniciatyvų centre. Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ Kėdainių rajone vadovė – visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė. Projektas įgyvendinamas kartu su Biržų ir Anykščių rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurais iki 2023 m. kovo 15 d. Koordinatorė, visuomenės sveikatos specialistė Gerda Šulcaitė
Plačiau