PROJEKTAS „SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS“(LT03-1-SAM-K01-011)

Mokymų jaunimui apžvalga

2021 m. spalio – gruodžio mėn. Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajonų mokyklose intensyviai vyko mokymai jaunimui prevencinėmis temomis.

Biržų rajono savivaldybė:

Biržų rajono mokyklose: Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje ir Biržų Atžalyno pagrindinėje mokykloje su lektore Tatjana Ščiurina 2021 m. spalio 18, spalio 22 ir spalio 26 d. vyko nuotoliniai mokymai apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją, o 2021 m. spalio 20 ir 25 d. apie alkoholio vartojimo prevenciją. Šias temas išklausė 86 mokiniai.

Biržų Saulės gimnazijoje ir Biržų technologijų ir verslo mokykloje lektoriai Karolina Puzinaitė ir Algimantas Andrijauskas vedė prevencinius mokymus tema lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas. Mokymai vyko ir nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Šiai temai išklausyti buvo sudarytos 6 gr., 105 mokiniai. Šių mokymų metu buvo kalbama apie jaunų žmonių lytinio gyvenimo ypatumus, lytinę sveikatą ir lytiškai plintančias infekcijos, pasekmas jomis susirgus. Taip pat buvo kalbama apie šeimos planavimo metodus, atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę, apsisaugojimo priemones, neplanuotą nėštumą, fizines ir psichologines pasekmes, žmogaus gyvybės vertę.

Psichologė Žaneta Taurienė 2021 m. lapkričio 17 d., gruodžio  1, 3 d. Biržų Saulės gimnazijoje ir 2021 m. gruodžio 8 ir 15 d.  Biržų technologijų ir verslo mokykloje vedė prevencinius mokymus apie seksualinę prevenciją. Mokymu metu buvo kalbama apie smurto sampratą ir formas, problemos mąstą, apie reakcijas į seksualinį smurtą skirtingame amžiuje, kodėl vaikai ir paaugliai priekabiauja, apie pavojus internete, apie prekybą žmonėmis. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su pagalbos galimybėmis. Mokymuose dalyvavo 115 mokinių.

Anykščių rajono savivaldybė:

Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciniame centre 2021 m. spalio 29 d. vyko nuotoliniai mokymai su lektore Karolina Puzinaite apie lytiškai plintančias infekcijas ir neplanuotą nėštumą. Dalyvavo 17 mokinių.

Kiti šios temos mokymai numatyti 2022 m. sausio mėn.

Kėdainių rajono savivaldybė:

2021 m. spalio 20 d. Kėdainių J. Paukštelio progimnazijoje, 2021 m. spalio 25 d. Surviliškio V. Svirskio pagrindinėje mokykloje, 2021 m. spalio 26 d. Krakių M. Katkaus gimnazijoje ir 2021 m. spalio 27 d. Kėdainių r. savivaldybės Akademijos gimnazijoje vyko kontaktiniai mokymai su lektoriumi Algimantu Andrijausku apie lytiškai plintančias infekcijas ir neplanuotą nėštumą. Dalyvavo 89 mokiniai.

2021 m. gruodžio 9 d. Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje, 2021 m. gruodžio 13 d. Kėdainių profesinio rengimo centre ir 2021 m. gruodžio 16 d. Kėdainių r. savivaldybės Akademijos gimnazijoje lektorė Edita Ivinkina vedė prevencinius mokymus apie seksualinį smurtą. Dalyvavo 59 mokiniai.

Sekančiais metais jaunimui ir toliau bus atliekama Savižudybių ir savižalos prevencija; Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija; Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija; Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija; Alkoholio vartojimo prevencija; Depresijos prevencija; Seksualinio smurto prevencija; Valgymo sutrikimų prevencija.