JPSPP paslaugos

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos Kėdainių rajone
Nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. Kėdainių rajone dirba jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų koordinatorius (toliau – JPSPP koordinatorius), kuris konsultuoja jaunimą
nuo 14 iki 29 metų amžiaus, koordinuoja kooordinacinio centro veiklas, t.y. JPSPP sveikatos
stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos savivaldybėje koordinavimas.
Įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, padeda kompleksiškai spręsti jaunimo aktualias
sveikatos problemas, atlieka motyvacinį pokalbį, jei reikia, tarpininkauja jaunam žmogui
kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros ar kitų sektorių įstaigas, palaiko su jaunuoliu nuolatinį
ryšį, kol bus išspręsta problema, dalyvauja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
mokymuose, rengia straipsnius jaunimui aktualiomis temomis, rengia pranešimus
informaciniams ekranams ir nuolatos atnaujina juose teikiamą informaciją.


Dėl JPSPP kreipkitės telefonu 8 614 97108 arba el. paštu 123padekman@gmail.com.
JPSPP koordinatoriaus darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 13.30-16.00

Projekto vadovė,
Direktorė Danguolė Avižiuvienė
Kėdainių rajono savivaldybės VSB