Mokymai JPSPP modelio diegimo temomis

Biržų, Kėdainių ir Anykščių rajono savivaldybių visuomenės sveikatos JPSPP (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) koordinatoriams ir savivaldybių specialistams vyko nuotoliniai mokymai projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ modelio diegimo temomis. Mokymų metu specialistai buvo supažindinti su jaunimo sveikatos problemų sprendimų algoritmų įgyvendinimu: 1. Savižudybių ir savižalos prevencija, 2. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija,  3. Lytiškais plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija, 4. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, 5. Alkoholio vartojimo prevencija, 6. Depresijos prevencija, 7. Seksualinio smurto prevencija, 8. Valgymo sutrikimų prevencija.

Mokymų metu buvo detaliai analizuojamos šios temos:

1. JPSPP (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) teikimo savivaldybėje koordinavimo, situacijos analizės atlikimo praktika ir iššūkiai;

2. Savivaldybės lygmens Portalo administravimo praktika;

3. Algoritmų adaptavimo ir priežiūros praktika;

4. Atvejo vadybos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei kitų mokymų JPSPP teikėjams organizavimo ir vykdymo praktika ir iššūkiai;

Bendrai mokymuose dalyvavo 20 specialistų iš aukščiau minėtų visuomenės sveikatos biurų ir savivaldybių. Mokymai vyko 16 val.

Koordinatorių ir bendradarbiaujančių institucijų specialistų mokymai

Nuo 2022 m. balandžio mėnesio pradėti mokymai JPSPP (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) koordinatoriams ir bendradarbiaujančių organizacijų specialistams. Mokymų tikslas supažinti specialistus su jaunimo problemomis, kurios susijusios su 8 algoritmais ir išugdyti probleminių klausimų sprendimo įgūdžius, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Mokymų metu bus apžvelgtos šios temos:

1. Aktualiausios jaunimo sveikatos problemos;

2. Atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas;

3. Kontakto technika, aktyvus klausymas ir bendravimas su jaunimu, motyvavimas pokyčiui;

4. Psichinės sveikatos prevencija ir stiprinimas.

Planuojame, kad mokymuose dalyvaus 108 asmenys, kurie bus suskirstyti į 9 grupes po 12 asmenų. Kiekvienas dalyvis išklausys 16 val. mokymų kursą.