Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ mokymų jaunimui apžvalga

2022 m. balandžio – birželio mėn. Biržai, Kėdainiai, Anykščiai

Paauglystė yra didelių iššūkių laikotarpis, kai reikia prisitaikyti prie pokyčių savyje, šeimoje ir bendraamžių grupėje. Dabartinėje švietimo sistemoje mokiniai nuolatos patiria įvairių iššūkių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vienas paauglys iš penkių turi pažinimo, emocinių ir elgesio sunkumų, ir vienas paauglys iš aštuonių kenčia nuo diagnozuotų psichinių sutrikimų. Veiksmingiausias būdas rūpintis paauglių sveikata – vykdyti ir plėtoti prevencines programas mokyklose, kur paaugliai praleidžia didžiąją dalį savo laiko.

Biržų rajono savivaldybė:

2022-04-06 Biržų Aušros pagrindinėje mokykloje su psichologe Žaneta Tauriene vyko prevenciniai mokymai savižudybių ir savižalos tema. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių. Mokymų metu buvo kalbama apie krizių psichologiją, apie savižudybės pagrindinius aspektus, etapus, statistiką, kas yra savižala? Vaikų ir paauglių savęs žalojimą, vaikų ir jaunuolių savižudybės riziką. Kokia geriausia pagalba? Kaip aš galiu sau padėti? Teisingi ar neteisingi savižudybių įsivaizdavimai (mitai ir faktai).

Anykščių rajono savivaldybė:

2022-04-29 Jono Biliūno gimnazijoje ir 2022-06-10 Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje psichologė Neringa Bernatonienė vedė mokymus depresijos tema. Mokymuose dalyvavo 37 dalyviai. Mokymų metu buvo gilinamasi į vaikų ir paauglių psichinę sveikatą, iš kur kyla depresija ir kokios yra pagrindinės jos atsiradimo priežastys, į pagrindinius depresijos požymius. Buvo kalbama apie pagalbos galimybes, pasirūpinimą savo emocine sveikata, atliekamos savęs pažinimo ir sąmoningumo lavinimo užduotys bei teikiamos rekomendacijos individualiam darbui. 

2022-05-06 Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje psichologė Karolina Puzinaitė vedė mokymus seksualinio smurto tema. Mokymu metu buvo kalbama apie smurto prieš kitus kilmę ir priežastis, smurto sampratą ir formas, smurto požymius pagal smurto rūšis, seksualinio smurto atpažinimą, netinkamo elgesio mokyklos aplinkoje stabdymą, reagavimą į smurtą mokykloje, psichologinio atsparumo stiprinimą, prekybą žmonėmis. Kaip padėti sau ir kitiems susidūrus su seksualiniu smurtu. Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai.

2022-05-09 Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje vyko prevenciniai mokymai psichoaktyvių medžiagų vartojimo tema. Mokymus vedė Dovilė Navikienė. Mokymu metu buvo kalbama apie priklausomybes, psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, savo vertės pajautimo stiprinimą formuojant asmens pasitikėjimą, žiūrėtas terapinis filmas „Kaip pasakyti ne“. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių.

Kėdainių rajono savivaldybė:

2022-04-12 Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje ir 2022-04-14 Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu tema. Mokymus vedė lektorė Evelina Vainorienė, mokymų metu buvo kalbama apie antsvorį ir nutukimą, jo poveikį sveikatai ir gyvenimo kokybei, apie priežastis ir grėsmes. Lektorė supažindino su 7 baziniais žmogaus poreikiais. Mokymų metu buvo pateikiama video medžiaga, vyko jos aptarimas, buvo mokomasi valdyti stresą pagal Eden medotą. Mokymuose dalyvavo 44 dalyviai.

2022-05-31, Kėdainių Ryto progimnazijoje, 2022-06-02 Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje ir 2022-06-07 Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje vyko prevenciniai mokymai valgymo sutrikimų tema. Mokymus vedė lektorė Evelina Vainorienė. Mokiniams suteikta žinių apie valgymo sutrikimus, apie 6 alkio tipus, valgymo sutrikimų priežastis, kaip to išvengti, mokymų metu buvo pateikiama video medžiaga, vyko jos aptarimas, mokytasi valdyti stresą pagal Eden medotą. Mokymuose dalyvavo 76 dalyviai.

2022-04-08 Kėdainių r. Truskavos pagrindinėje mokykloje lektorė Dovilė Navikienė vedė psichoakyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Mokymuose dalyvavo 22 dalyviai.