JPSPP paslaugos

Naujienos
Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos Kėdainių rajone Nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. Kėdainių rajone dirba jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius (toliau - JPSPP koordinatorius), kuris konsultuoja jaunimą nuo 14 iki 29 metų amžiaus, koordinuoja kooordinacinio centro veiklas, t.y. JPSPP sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos savivaldybėje koordinavimas. Įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, padeda kompleksiškai spręsti jaunimo aktualias sveikatos problemas, atlieka motyvacinį pokalbį, jei reikia, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros ar kitų sektorių įstaigas, palaiko su jaunuoliu nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta problema, dalyvauja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro mokymuose, rengia straipsnius jaunimui aktualiomis temomis, rengia pranešimus informaciniams ekranams ir nuolatos atnaujina juose teikiamą informaciją. Dėl JPSPP kreipkitės telefonu 8 614 97108 arba el. paštu 123padekman@gmail.com. JPSPP koordinatoriaus darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 13.30-16.00 Projekto vadovė,…
Plačiau
JAUNIMUI (14-29 M.) PALANKIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ANYKŠČIŲ RAJONE!

JAUNIMUI (14-29 M.) PALANKIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ANYKŠČIŲ RAJONE!

Straipsniai
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE DIRBANTIS JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ (JPSPP) KOORDINATORIUS: Organizuos „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros paslaugas KC;Bus apmokyti kontakto technikos, motyvacinio interviu, atvejo vadybos ir tarpžinybinio bendradarbiavimo, todėl sugebės sudarinėti paslaugų teikimo planus ir vykdydamas individualią atvejo vadybą, įvertins jauno žmogaus sveikatos poreikius, siųs jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti reikalingas paslaugas, jei reikės – į kitas įstaigas, esant reikalui, tarpininkaus tarp jauno žmogaus ir atitinkamos įstaigos;Palaikys nuolatinį ryšį su jaunu žmogumi bei jo artimaisiais, kol jis bus JPSPP modelio klientas;Koordinuos JPSPP modelį - sveikatos stiprinimo, prevencijos, konsultavimo ir stebėsenos paslaugų teikimą savivaldybėje, remiantis atitinkamais algoritmais;Atliks jaunimo sveikatos būklės analizę;Koordinuos sveikatos specialistų, įsijungusių į JPSPP modelį, veiklą siekiant jauno žmogaus sveikatos poreikių užtikrinimo;Administruos sveikatos portalą (www.sveikatostinklas.lt), rengs straipsnius…
Plačiau
NEMOKAMOS KONTAKTINĖS IR NUOTOLINĖS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS 14-29 METŲ JAUNIMUI ANYKŠČIŲ RAJONE

NEMOKAMOS KONTAKTINĖS IR NUOTOLINĖS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS 14-29 METŲ JAUNIMUI ANYKŠČIŲ RAJONE

Straipsniai
Nuo 2021 m. spalio 1 d. Anykščių rajone pradeda darbą psichologas, kuris teiks konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Paslaugos teikiamos įgyvendinant Projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” (toliau – Projektas). Pagrindinės psichologo funkcijos yra: įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus ar atstovus pagal įstatymą šių problemų sprendimo klausimais;rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas Modelis, kurio pagrindu jaunimui (14–29 m.) bus teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padedančios ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, sumažinti jaunų žmonių…
Plačiau

Psichologų paslaugos tampa prieinamesnės

Straipsniai
  Psichologų paslaųgos tampa prieinamesnės Nuo 2021 m. spalio 1 d. Kėdainių rajone pradeda darbą psichologas, kuris teiks konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus, įgyvendinant Projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Pagrindinės psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas Modelis, kurio pagrindu  jaunimui (14–29 m.) bus teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos,…
Plačiau
Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” viešinimo renginys

Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” viešinimo renginys

Naujienos
2021 rugsėjo 14 dieną įvyko projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ informacinis viešinimo renginys Kėdainių rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistėms ir specialistėms, vykdančioms sveikatos priežiūrą mokyklose. Renginio metu pristatyta projekto veikla,  pateikti ir aptarti 8 Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų algoritmai, kurie bus įgyvendinami Kėdainių rajone. Pateikta informacija apie informacinius ekranus kurie įrengti Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje, Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje ir Kėdainių Bendruomenės iniciatyvų centre. Projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ Kėdainių rajone vadovė – visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė. Projektas įgyvendinamas kartu su Biržų ir Anykščių rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurais iki 2023 m. kovo 15 d. Koordinatorė, visuomenės sveikatos specialistė Gerda Šulcaitė
Plačiau
Ar laikaisi sveikos mitybos principų?

Ar laikaisi sveikos mitybos principų?

Straipsniai
Ar laikaisi sveikos mitybos principų?  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo gyvensenos ir mitybos. Pasitvirtino daugelio autorių moksliniais tyrimais įrodyti faktai, kad didžioji dalis moksleivių nevalgo reguliariai, nesilaiko dienos režimo ir geria per mažai skysčių.  Daugelis mokinių atsisako pusryčių. Vaikai, kurie nevalgo pusryčių, neturi pakankamai energijos, jėgų mokytis, atlikti užduotis, dalyvauti fizinio lavinimo pamokose. Nepavalgius pusryčių ima trūkti gliukozės, o tai reiškia, kad vaikas sunkiau susidoros su jam paskirtomis užduotimis, taps irzlus, bus sunku susikaupti. Atlikti tyrimai, kurie įrodo, kad vaikų, kurie nevalgo pusryčių, mokymosi rezultatai yra prastesni.  Sveikos mitybos principai:  Nuosaikumas (Svarbu žinoti, kad net ir būtina maisto medžiaga, jeigu jos vartojama per daug, gali turėti neigiamą poveikį sveikatai); Įvairumas (Su maistu būtina gauti apie 40 maisto medžiagų. Nė vienas maisto produktas neturi absoliučiai…
Plačiau
KAS YRA LPI IR KĄ APIE TAI ŽINOME?

KAS YRA LPI IR KĄ APIE TAI ŽINOME?

Straipsniai
LPI (lytiškai plintančios infekcijos) – tai infekcijos, perduodamos vieno asmens kitam dažniausiai lytinių santykių metu. Kai kurios LPI gali būti perduodamos per užkrėstą kraują, taip pat vaisiui arba gimdymo metu. LPI yra vienos dažniausių ligų pasaulyje, sukeliančių ilgalaikes sveikatos, socialines ir ekonomines pasekmes vyrams, moterims bei naujagimiams (1). Lytiškai plintančios infekcijos (LPI) yra didelė visuomenės sveikatos problema visame pasaulyje. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jaunesniems nei 25 m. amžiaus asmenims, kadangi ši amžiaus grupė sudaro maždaug pusę visų 350 mln. naujų LPI atvejų kasmet (2,3). 2017–2018 m. atlikta anoniminė apklausa aštuoniose Vilniaus ir Alytaus gimnazijose. Mokyklos pasirinktos atsitiktinai. Apklausti 3–4 gimnazijos klasių (16–19 m. amžiaus) mokiniai, klasės pasirinktos atsižvelgiant tik į mokinių amžių. Tyrimas atskleidė, kad dalies lytiškai aktyvių mokinių lytinė elgsena yra rizikinga, pusė tiriamųjų yra jautę urogenitalinių simptomų,…
Plačiau
Pirmoji projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” edukacinė stovykla

Pirmoji projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” edukacinė stovykla

Straipsniai
2021 m. vykdomo Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo projekto „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas" (LT03-1-SAM-K01-011) veiklos jau įsibėgėjo. Rugpjūčio 20-22 dienomis vyko pirmoji projekto partnerių - Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro – JPSPP mokymų stovykla jaunimui. Jos metu pristatyti 8 JPSPP algoritmai: 1. Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija; 2. Seksualinio smurto prevencija; 3. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija; 4. Alkoholio vartojimo prevencija; 5. Depresijos prevencija; 6. Savižudybių ir savižalos prevencija; 7. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija; 8. Valgymo sutrikimų prevencija. Stovykla vyko viename gražiausių Lietuvos kurortų – Druskininkuose, mokymų centre „Dainava“. Joje dalyvavo trisdešimt 14-18 metų jaunimo iš Biržų, Kėdainių bei Anykščių rajonų savivaldybių.  Jau nuo pirmųjų valandų Druskininkuose dalyviai galėjo…
Plačiau