Jaunimui palankios ir konfidencialios paslaugos

 

 

 

 

 

Jaunimui palankios ir konfidencialios paslaugos

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“, kurio metu savivaldybėje diegiamas ir plėtojamas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelis. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.

JPSPP tai jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima gydymo ir prevencijos (taip pat ir stebėsenos) paslaugas bei konsultavimo paslaugas, įskaitant jaunimo poreikiams pritaikytą sveikatos mokymą bei ugdymą.

JPSPP koordinatorius vykdo individualią atvejo vadybą įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, organizuoja motyvacinį pokalbį, sudaro paslaugų teikimo planą, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o jei reikia – ir kreipiantis į kitas ne sveikatos sektoriaus įstaigas, palaiko su juo (ar jo artimaisiais) nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema. Dėl individualaus pokalbio kviečiame kreiptis telefonu +370 681 14793 arba el. paštu koordinatorius.vsb@gmail.com

Nuo 2021 m. spalio 1 d. Biržų rajone pradėjo darbą psichologas, kuris teiks konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Pagrindinės psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais. Dėl individualių konsultacijų kviečiame kreiptis telefonu +370 622 22271 arba el. paštu bardzilauskaitem@gmail.com 

 

Projekto vadovė 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Direktorė Justina Kasakauskienė